• Vragen? Whatsapp, bel of mail ons!

  • Verzenden binnen NL 3,95 € - gratis v.a. 45,00 €

  • Verzenden naar BE/DE/LUX 6,95 € - gratis v.a. 80,00 €

  • Spaar voor 20,00 € shoptegoed

  • Veilig betalen

Onze Algemene Voorwaarden

Bestelling en totstandkoming overeenkomst

Een bestelling kun je plaatsen via de bestelpagina op de website www.bodywearstore.com (hierna te noemen: BodywearStore). Je dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen.
Door het afronden van je bestelling door middel van de acceptatieknop op het einde van ons bestelproces ga je over tot koop op afstand en geef je te kennen akkoord te gaan met onze verkoopvoorwaarden en de betalingsverplichting tegen de genoemde prijs op je te nemen.

In onze branche geldt een niet ruilen / niet retourneren policy die inhoud dat ondergoed én zwemkleding op grond van de hygiëne niet kunnen worden teruggestuurd. Wel is het zo dat je veertien dagen de tijd hebt om jouw bestelling te annuleren. Dit kan alleen in overleg en na akkoord van BodywearStore. Meer hierover kun je vinden op de pagina inzake de voorwaarden Ruilen en Retourneren.

Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijf jij eigenaar van het gekochte product(en).

BodywearStore behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren of wijzigen, bijvoorbeeld indien Koper onjuiste persoonsgegevens heeft verstrekt en/of geregistreerd staat wegens betalingsachterstanden.

Aanbiedingen en prijzen

Alle verkoopprijzen die staan vermeld op onze website zijn inclusief 21% omzetbelasting en exclusief verzendkosten. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en kunnen tussentijds worden gewijzigd door BodywearStore zonder mededeling hierover aan haar klanten. Aanbiedingen gelden zolang deze getoond worden en de voorraad strekt. BodywearStore is niet gebonden aan haar aanbod en prijzen indien er sprake is van duidelijke fouten in haar website.

Betaling

Bij een bestelling dien je altijd te betalen door middel van één van de aangegeven mogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden indien er betaald is. De bestelling moet binnen 14 dagen betaald zijn. Indien de bestelling niet binnen 14 dagen betaald is zal deze automatisch worden geannuleerd.

Aflevering

Jouw bestelling zal door BodywearStore worden verpakt en worden verstuurd met PostNL. Mocht je een discrete verzending wensen dan kun je dat aangeven op het bestelformulier bij opmerkingen en wij zullen ons best doen je aankopen zo anoniem mogelijk te verwerken. Alle bestellingen zullen worden verpakt als brievenbuspakje tenzij je hebt gekozen voor een andere leveringswijze. Mocht een bestelling van dusdanige grootte zijn dat brievenbuspost (brievenbuspakje) niet mogelijk is dan zal deze door BodywearStore als pakket worden verpakt en verstuurd. Ben je niet in staat het pakket te ontvangen, dan heb je 7 dagen de tijd om het pakket op te halen op het door de PostNL aangegeven postpunt. BodywearStore is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies en/of diefstal tijdens transport.

Verzendkosten

BodywearStore brengt per transactie € 3,95 in rekening voor een standaard verzending binnen Nederland van het gekochte artikel/gekochte artikelen. Voor alle (internationale) verzendtarieven verwijzen we je graag naar onze voorwaarden voor Verzenden. Voor het afhalen op een PostNL locatie worden de prijzen van PostNL gehanteerd voor het versturen van pakketten.

Annuleren

Als je om wat voor reden dan ook jouw bestelling wilt annuleren dan dien je dit binnen 24 uur te doen en aan ons door te geven. In geval van annuleringen geldt een terugbetalingstermijn van 30 dagen na datum van annulering. Annuleren kun je alleen doen per email: info@bodywearstore.com.

Garantie en aansprakelijkheid

Alle door BodywearStore aangeboden producten zijn direct of met tussenkomst van een vertegenwoordiger ingekocht bij de leverancier en hierdoor kan BodywearStore haar klanten de authenticiteit, originaliteit en echtheid van de producten garanderen. BodywearStore garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen en vrij zijn van welke gebreken ook. BodywearStore verschaft jou een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

Indien de te leveren goederen niet voldoen aan deze garanties dan zullen wij de goederen binnen redelijke termijn na ontvangst of melding vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbind je je reeds nu het te vervangen artikel aan BodywearStore te retourneren. (zie voorwaarden Ruilen en Retourneren) De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BodywearStore, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is. BodywearStore verlangt daarom van haar klanten de specifieke was- en droogvoorschriften die aan het gekochte artikel zijn verbonden ten strengste na te leven. Indien hiervan geen sprake is zullen alle gebreken die hieruit mogelijk voortkomen worden toegeschreven aan onoordeelkundig gebruik van het artikel door koper.

Indien de geleverde goederen niet overeenstemmen met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is BodywearStore niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet jouw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan jou is verkocht en geleverd.

Wanneer de producent van een gebrekkig goed aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van BodywearStore beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de aankoopprijs.

Onverminderd het bovenstaande is BodywearStore niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel jouw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BodywearStore of haar ondergeschikten.

Klachten

Heb je een klacht of ben je ontevreden over bepaalde zaken, dan kun je altijd contact met ons opnemen via email: info@bodywearstore.com